Zdravá planéta

Chápeme, že máme zodpovednosť – aj možnosť – pridať a zlepšiť náš vplyv na ľudí a planétu. Počas niekoľkých uplynulých rokov sme dosiahli dôležitý pokrok a splnili náš cieľ, aby žiaden odpad z našich prevádzok nekončil na skládkach. Pomocou obnoviteľných zdrojov energie a jej efektívneho využívania znižujeme naše priame emisie skleníkových plynov. Zároveň podnikáme významné kroky na zníženie potravinového a ďalšieho odpadu vo všetkých našich 126 výrobných prevádzkach na celom svete.

Hoci sa aj naďalej budeme usilovať o zlepšenie vplyvu našich priamych operácií na životné prostredie, uvedomujeme si, že najväčší podiel na našom vplyve naň pochádza z nášho širšieho dodávateľského reťazca. Približne tri štvrtiny našich emisií skleníkových plynov napríklad pochádzajú z poľnohospodárskych postupov a zo zmeny využívania pôdy spojenej s pestovaním ingrediencií, ktoré používame pri výrobe našich produktov. Motor, ktorý poháňa naše globálne podnikanie – naše dodávateľské reťazce – nie sú v poriadku a my pracujeme na ich zmene.
 
Po dôkladnom preskúmaní využívania zdrojov v celom našom hodnotovom reťazci (od fariem cez výrobné prevádzky až po jedálenské stoly v rodinách) sme hlbšie pochopili náš vplyv na planétu, konkrétne to, ako naše podnikanie vplýva na zmenu klímy, nedostatok vodných zdrojov a využitie pôdy. Máme tiež plán na riešenie týchto problémov, či už vnútorne alebo prostredníctvom účasti v programoch ako Champions 12.3, zameraných na urýchlenie pokroku v dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.
 
Vedecké dôkazy sú jasné, a preto sme si stanovili ambiciózne ciele v oblasti klímy, hospodárenia s pôdou a vodnými zdrojmi. Týmto spôsobom chceme dosiahnuť našu víziu o zdravej planéte a zdravých ľuďoch. Pracujeme na riešení týchto otázok v dodávateľských reťazcoch našich hlavných surovín – kakaa, ryže a mäty (o ktorých hovoríme najviac), tiež palmového oleja, hovädzieho mäsa, celulózy a papiera, sóje a mliečnych výrobkov – a to na celom svete.

Opatrenia v oblasti klímy

Emisie skleníkových plynov zmenili zloženie našej atmosféry. Ľudia na celom svete začínajú pociťovať tieto účinky – od zvýšených priemerných a extrémnych teplôt, cez zmeny v zrážkových schémach, až po silnejšie a menej predvídateľné búrky.

Veda naznačuje, že na zabránenie katastrofálnym následkom musíme obmedziť globálne otepľovanie na maximálny prah 2 °C nižšie, ako je uvedené v Medzinárodnej dohode o zmene klímy z Paríža. Aby sme prispeli svojím dielom, stanovili sme si cieľ znížiť celkové emisie skleníkových plynov v celom našom reťazci hodnôt o 27 % do roku 2025 a o 67 % do roku 2050 (oproti úrovni z roku 2015).

ochranca vody

Nedostatok vody postihuje viac ako 40 percent ľudí na celom svete a toto percento s rastom populácie bude len stúpať. Poľnohospodárstvo je najväčším spotrebiteľom vody. A preto, aby sme mohli tento kritický zdroj trvalo udržateľne riadiť, je nutné sa zamerať na to, čo sa pestuje v našich dodávateľských reťazcoch, ako sa to pestuje a kde sa to pestuje.

používanie pôdy

Každý deň sa spoliehame na poľnohospodárov z celého sveta, ktorí pre nás pestujú suroviny ako ryža, kakao a vanilka. V priebehu stoviek rokov pomohli poľnohospodárske inovácie zvýšiť výnosy, aby bolo možné uživiť rastúcu populáciu Zeme. Tieto pokroky však priniesli nové problémy v poľnohospodárstve vrátane zhoršenia kvality pôdy, odtoku hnojív a pesticídov a účinkov na zmenu klímy.

Tieto problémy si vyžadujú opatrenia na ochranu pôdy pre budúce generácie a na zachovanie biodiverzity, biotopov a prírodných zdrojov. 

Transparentnosť a meranie

Pokračujeme vo vývoji zásad, postojov a akčných plánov, ktoré pomôžu dosiahnuť naše ciele v oblasti udržateľnosti – od obnoviteľnej energie a odlesňovania až po využívanie vody.

Udržateľné obaly

Balenie je kľúčovou súčasťou všetkých produktov spoločnosti Mars. Zaručuje bezpečnosť produktov počas prepravy, pomáha zachovať ich čerstvosť a odlišuje našu značku od iných. Spoločnosť Mars si uvedomuje dôležitosť balenia, a preto do roku 2025 plánujeme používať 100 % recyklovateľné obaly.

Na dosiahnutie tohto cieľa zmeníme nielen fyzické balenie. Spoločnosť Mars bude povzbudzovať spotrebiteľov, aby tieto obaly zodpovedne likvidovali. Okrem toho sa budeme snažiť o zmenu recyklačnej infraštruktúry vytvorením prevádzky na triedenie plastov, aby sme umožnili recykláciu viac ako 90 % plastov po použití.