Výživná pohoda

Veríme, že ľudia by mali mať prístup k produktom a informáciám potrebným pre zdravý život. Sme hrdí, že naše produkty a služby ponúkajú spektrum výhod: od výživy cez starostlivosť o ústnu dutinu po obyčajnú zábavu. Okrem potravín pre ľudí s radosťou ponúkame aj rozširujúci sa sortiment potravy a služieb pre domáce zvieratá. Sme hrdí na svoj pokrok v podpore výživy a na dodržiavanie zodpovedných marketingových štandardov.

Bezpečnosť a zabezpečenie potravín

Nebezpečné potraviny majú hrozné následky pre rodiny a spoločenstvá. Jedna z 10 osôb dnes trpí nedostatočnou bezpečnosťou potravín. S rastúcou populáciou v rozvojových krajinách sa objavujú nové hrozby. V konečnom dôsledku však ide o toto: ak produkt nie je bezpečný, nie je to jedlo.

V našom Globálnom centre pre bezpečnosť potravín využívame na prevenciu chorôb vedu a tiež na zaručenie bezpečnosti potravín spolupracujeme s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami a priemyselnými spoločnosťami. Naším cieľom je zohrávať úlohu v boji proti podvýžive a iným príčinám nebezpečných potravín na celom svete.

Naše zásady týkajúce sa bezpečnosti a zabezpečenia potravín .

Renovácia produktov

Ako popredný poskytovateľ potravín pre ľudí a domáce zvieratá sa chceme uistiť, že nami ponúkané výrobky a ich prísady sú vhodné pre vyváženú stravu. Neustále skúmame spôsoby, ako zlepšiť nutričnú hodnotu našich produktov bez ústupkov týkajúcich sa chuti, pohodlia, kvality alebo cenovej dostupnosti.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa obezita od roku 1975 na celom svete takmer strojnásobila. Hlad a podvýživa sú však aj naďalej vážnymi zdravotnými problémami. Reagujeme na obavy spotrebiteľov, vlád a iných organizácií, ktoré majú vzhľadom na zdravotné problémy spojené s potravinami a nápojmi.

Naša história výroby zdravších produktov značky Mars .

Zodpovedný marketing

Marketing sa nezaoberá len predajom, ale aj informovaním. Boli sme jednou z prvých spoločností, ktorá vytvorila Kódex zodpovedného marketingu, a neustále ho dodržiavame. V tomto kódexe sa zaväzujeme, že výrobky nebudeme propagovať deťom mladším ako 12 rokov, na našich obaloch máme jasné pokyny týkajúce sa nutričných hodnôt a spotreby a propagujeme zodpovedné porcie. V skutočnosti 99 percent našich výrobkov obsahuje jasné označenie odporúčanej dennej hodnoty, aby spotrebitelia poznali všetky fakty. 

Je pre nás dôležité, aby naše výrobky boli súčasťou zdravej výživy a spôsob, akým ich propagujeme, je rovnako dôležitý ako prísady, ktoré používame. Prijímaním opatrení odporúčaných Marketingovým kódexom spoločnosti Mars dbáme o to, aby sme naše produkty a služby a ich vhodné používanie propagovali zodpovedne.  

Prečítajte si náš Globálny marketingový kódex .