Úspešní ľudia

Ako rodinný podnik postavený na Piatich princípoch veríme, že globálna ekonomika a globálne podniky, ako ten náš, musia urobiť oveľa viac na zabezpečenie toho, aby práca posilňovala postavenie ľudí.

To je dôvod, prečo základným kameňom nášho plánu Sustainable in a Generation Plan je naša ambícia Úspešní ľudia, ktorá zmysluplne zlepší život jedného milióna ľudí naprieč naším hodnotovým reťazcom a umožní im rozvíjať sa. Aby to bolo možné dosiahnuť, angažujeme sieť partnerov od mimovládnych organizácii po vládne inštitúcie a zameriavame sa na tri oblasti, o ktorých veríme, že môžu podnietiť zmysluplnú zmenu – nárast príjmov, rešpektovanie ľudských práv a uvoľňovanie príležitostí pre ženy.

Zlepšenie životov miliónu ľudí

zvyšovanie príjmu

Stovky miliónov drobných poľnohospodárov môžu byť súčasťou výroby potravín v rámci svetových dodávateľských reťazcov, napriek tomu príliš mnoho z nich žije v chudobe. Realitou je, že ak chceme mať bezpečný a udržateľný prístup k surovinám ako kakao, mäta a ryža, musíme sa zamerať na to, ako čo najlepším spôsobom zvýšiť príjmy drobných poľnohospodárov.

V spoločnosti Mars veríme, že každý, kto pracuje v našich širších dodávateľských reťazcoch, by mal zarobiť dostatočný príjem na udržanie dôstojnej životnej úrovne.

Začali sme investovaním do aktivít s priamym vplyvom počnúc našimi dodávateľskými reťazcami kakaa, mäty a ryže, siahajúcimi od Pobrežia Slonoviny po Kambodžu. Vytvorili sme Farmer Income Lab,  kolaboratívny „think-do tank“, slúžiaci ako katalyzátor komunikácie naprieč odvetviami, aby bolo možné zistiť, čo funguje, a prelomením bariér nájsť nové spôsoby zvyšovania príjmov poľnohospodárov.

Spoločne so spoločnosťou Danone a ďalšími sme v roku 2015 založili fond Livelihoods Fund for Family Farming, ktorý začal investovať vyše 120 miliónov eur do rozvoja udržateľného poľnohospodárstva na viac ako 200 000 farmách po celom svete. Cieľom tohto fondu je zvyšovanie príjmov drobných farmárov a zároveň sa zaoberá potravinovou bezpečnosťou a obnovou ekosystémov.

Spravodlivosť, dôstojnosť a úcta

uznávanie ľudských práv

Dodržiavanie ľudských práv je základom každého úspešného a udržateľného podnikania. Napriek tomu sú výzvy v oblasti ľudských práv v celosvetovom hospodárstve rozšírené a môže byť obzvlášť komplexné na najvzdialenejších koncoch svetových dodávateľských reťazcov.

Nie sme spokojní s tým, čo sa dodnes podarilo dosiahnuť. Veríme, že je mimoriadne dôležité objavovať nové spôsoby. Naším cieľom je, aby sa od pracovníkov v továrni v Chicagu po poľnohospodárov v Pobreží Slonoviny  s každým, koho sa naše podnikanie dotýka, zaobchádzalo dôstojne, spravodlivo a s úctou. 

Rovnosť pohlaví

uvoľňovanie príležitostí pre ženy

Ženy zohrávajú významnú úlohu v našom podnikaní, a to od našich dodávateľských reťazcov po vedenie. Faktom je, že ženy tvoria dve tretiny pracovného času na svete a produkujú polovicu svetových potravín, zarábajú len 10 percent svetového príjmu a vlastnia menej ako jedno percento svetového majetku.

V rámci nášho plánu Sustainable in a Generation sa zameriavame na uvoľnenie príležitostí pre ženy na našich pracoviskách, na trhoch a v dodávateľských reťazcoch.

Naša cesta vpred

Postupy a zásady, ktoré nám ukazujú správnu cestu

Naše globálne zásady usmerňujú naše úsilie pomáhať ľuďom prosperovať.