Heading
Postupy a zásady
Budujeme lepší svet
Description

Každý deň máme príležitosť prijať opatrenia na vytvorenie sveta, aký chceme mať zajtra. Naše pevné postupy a zásady, na ktorých trváme, pomáhajú formovať túto budúcnosť. Každý z našich spolupracovníkov sa nimi musí riadiť každý deň.  

Napokon tieto zásady a postupy sú na to, aby ste sa mohli spoľahnúť, že keď si vyberiete jeden z našich produktov alebo služieb, je v nich nielen kus srdca, ale aj svedomia. Svet, aký chceme mať zajtra, sa začína tým, akým spôsobom podnikáme dnes. Tieto zásady vám preukazujú, ako presne to robíme.

Akčný plán pre kakao a lesy
Biomedicínsky a klinický výskum s účasťou ľudí
Dobré životné podmienky hospodárskych zvierat
Etický kódex dodávateľa
Gensko spremenjeni organizmi (GSO)
Hovädzie mäso
Kriteriji za prehrano hrane
Ľudské práva v thajskom dodávateľskom reťazci rýb
Marketingový kódex
Materiály na báze buničiny a papiera
Ochrana akčného plánu pre deti
Palmový olej
Politika kvality a bezpečnosti potravín
Politika ohľadom výskumu zvierat
Politika prevencie odlesňovania
Politika spracovania údajov
Politika v oblasti ľudských práv
Politika v oblasti palmového oleja
Politika v oblasti tvrdenia o posilnení a výživnosti
Prehľad opatrení na odlesňovanie
Prehľad politiky prevencie odlesňovania
Pridaný cukor
Udržateľnosť zariadení
Umelé farby
Vajcia bez klietok
Vedecký výskum a angažovanosť
Verejná politika a advokácia
Vyhlásenie o ľudských právach
Vyhlásenie o situácii ochrany vodných zdrojov
Vyhlásenie o využívaní pôdy
Vyhlásenie o zmene klímy
Výkaz ziskov a strát
Zákon o modernom otroctve
Zásada boja proti korupcii
Záväzok v oblasti chladenia
Zodpovedný nákup