Heading
Postupy a zásady
Budujeme lepší svet
Description

Každý deň máme príležitosť prijať opatrenia na vytvorenie sveta, aký chceme mať zajtra. Naše pevné postupy a zásady, na ktorých trváme, pomáhajú formovať túto budúcnosť. Každý z našich spolupracovníkov sa nimi musí riadiť každý deň.  

Napokon tieto zásady a postupy sú na to, aby ste sa mohli spoľahnúť, že keď si vyberiete jeden z našich produktov alebo služieb, je v nich nielen kus srdca, ale aj svedomia. Svet, aký chceme mať zajtra, sa začína tým, akým spôsobom podnikáme dnes. Tieto zásady vám preukazujú, ako presne to robíme.

Etický kódex dodávateľa
Kakao a les
Kritériá výživy potravín
Ľudské práva v thajskom dodávateľskom reťazci rýb
Marketingový kódex
Nástroj environmentálnej politiky
Politika GMO
Politika kvality a bezpečnosti potravín
Politika o umelých farbivách
Politika odlesňovania a získavania materiálov na báze buničiny a papiera
Politika ohľadom biomedicíny a klinického výskumu na ľuďoch
Politika ohľadom výskumu zvierat
Politika prevencie odlesňovania
Politika spracovania údajov
Politika v oblasti ľudských práv
Politika v oblasti palmového oleja
Politika v oblasti tvrdenia o posilnení a výživnosti
Politika vedeckého výskumu a zapojenia
Politika získavania hovädzieho mäsa a odlesňovania
Politika získavania sóje a odlesňovania
Prehľad politiky prevencie odlesňovania
Verejná politika a podpora
Vyhlásenie o ľudských právach
Vyhlásenie o situácii ochrany vodných zdrojov
Vyhlásenie o využívaní pôdy
Vyhlásenie o zmene klímy
Výkaz ziskov a strát
Zásada boja proti korupcii
Záväzok ohľadom pridaného cukru
Záväzok v oblasti chladenia