Heading
Postupy a zásady
Budujeme lepší svet

Každý deň máme príležitosť prijať opatrenia na vytvorenie sveta, aký chceme mať zajtra. Naše pevné postupy a zásady, na ktorých trváme, pomáhajú formovať túto budúcnosť. Každý z našich spolupracovníkov sa nimi musí riadiť každý deň.  

Napokon tieto zásady a postupy sú na to, aby ste sa mohli spoľahnúť, že keď si vyberiete jeden z našich produktov alebo služieb, je v nich nielen kus srdca, ale aj svedomia. Svet, aký chceme mať zajtra, sa začína tým, akým spôsobom podnikáme dnes. Tieto zásady vám preukazujú, ako presne to robíme.

Akčný plán pre kakao a lesy
Anti-Corruption
Artificial Colors
Biomedicínsky a klinický výskum s účasťou ľudí
Data Processing
Dobré životné podmienky hospodárskych zvierat
Etický kódex dodávateľa
Fortification and Nutrient Claims
Genetically Modified Organisms (GMOs)
Kritériá výživy potravín
Ľudské práva v thajskom dodávateľskom reťazci rýb
Marketingový kódex
Ochrana akčného plánu pre deti
Palmový olej
Politika ohľadom výskumu zvierat
Politika prevencie odlesňovania
Politika v oblasti ľudských práv
Politika v oblasti palmového oleja
Prehľad opatrení na odlesňovanie
Prehľad politiky prevencie odlesňovania
Pridaný cukor
Pulp & Paper-Based Materials
Quality and Food Safety
Refrigeration
Udržateľnosť zariadení
Úpravy génov
Vajcia bez klietok
Vedecký výskum a angažovanosť
Verejná politika a podpora
Vyhlásenie o ľudských právach
Vyhlásenie o situácii ochrany vodných zdrojov
Vyhlásenie o využívaní pôdy
Vyhlásenie o zmene klímy
Výkaz ziskov a strát
Zákon o modernom otroctve
Zodpovedný nákup