Eyebrow
Obnovenie našich koralových útesov
Heading
Zodpovednosť za opätovné obnovenie koralových útesov
Body

Svetové koralové útesy sú v problémoch — morské vlny horúčav spojené so zmenou podnebia, ľudskou skazou a znečistením, prispievajú k úbytku koralových útesov na celom svete. Pri súčasnom tempe úpadku je celkom možné, že za dve generácie bude môcť malé dieťa vidieť zázrak farieb a života, ktoré koralový útes obsahuje, iba v akváriu.

Náš plán Sustainable in a Generation nám umožňuje nájsť nové a inovatívne spôsoby na dosiahnutie trvalej zmeny v ochrane a zachovaní našej planéty. Časť tejto práce prebieha práve teraz v srdci Koralového trojuholníka, v jednom z biologicky najrozmanitejších prírodných ekosystémov na svete. 

Aj keď by ste možno nespájali obnovu koralových útesov pri pobreží Sulawesi v Indonézii s globálnou obchodnou stratégiou spoločnosti Mars, súčasťou nášho dlhodobého záväzku je úzka spolupráca s miestnymi spoločenstvami na riešení zložitých problémov a na udržaní živobytia ľudí v našich dodávateľských reťazcoch.

Som nadšený, že v roku 2019 požívame našu metódu obnovy koralových útesov na nové ekosystémy koralových útesov sveta mimo Koralového trojuholníka v Indonézii - pri útesoch v Austrálii a Mexiku - aby sme zistili, či to funguje v širšom rozsahu sociálno-environmentálnych podmienok. Teší ma, že spolupracujeme s miestnymi spoločenstvami a s niektorými z popredných svetových odborníkov v oblasti obnovovania koralových útesov, zástupcov a zástancoch v týchto oblastiach.

— Frank Mars, riaditeľ Rady pre rodinu spoločnosti Mars, Incorporated, a viceprezident pre udržateľné riešenia

Čo začalo ako otázka a výzva v roku 2010 – „Je možné obnoviť koralový útes?” — sa vyvinula v niečo veľmi jedinečné v rámci väčšieho ekosystému spoločnosti Mars a sveta.

Od roku 2011 spoločnosť Mars neustále vyvíja a zdokonaľuje nízko nákladovú reprodukovateľnú metódu obnovy ekosystému koralových útesov. Metóda s názvom Systém pre obnovu útesov s podporou spoločnosti Mars (MARRS) je založená na inštalácii súvislej siete „koralových pavúkov“ — šesťuholníkových oceľových štruktúr pokrytých pieskom s pripevnenými koralovými úlomkami — pokrývajúcej neúrodné zvyšky koralových polí a medzery medzi zostatkami živých koralov na útese. Viac ako 18 000 pavúkov obsahujúcich 270 000 koralových úlomkov bolo teraz nainštalovaných na dva rôzne útesy, ktoré sa rovnajú trom hektárom. Výsledkom tohto úsilia je dnes pravdepodobne jeden z najväčších obnovených ekosystémov koralových útesov na svete. Program aktívnej obnovy sa rozprestiera cez dve ostrovné spoločenstvá na juhu Sulawesi v Indonézii a na tretej lokalite pri ostrove Bali. 

V krátkom čase sme dosiahli pozoruhodné výsledky. Metóda MARRS, ktorá poskytuje stavbu uľahčujúcu rýchly rast koralov a podporuje funkčné zotavenie útesov, úspešne preukázala nárast rastu koralov, rozmanitosť a dokonca s novým usádzaním, ktoré konzistentne presiahla 50 percent za menej ako dva roky. 

Ekologická stopa a teda aj biologická hodnota miesta obnovy presahuje jeho fyzickú stopu tým, že produkuje koralové larvy, škôlky a kŕmne stanice pre sťahovavé druhy. Vo veľmi krátkom čase sú všetky stavby, použité na konštrukciu a naštartovanie obnovy útesu, začlenené do rámca prírodného útesu. Pavúky tiež poskytujú ideálnu platformu, na ktorú sa môžu super-koraly pripájať a dopĺňať ďalšie iniciatívy zamerané na ochranu budúcnosti koralov po celom svete pred hrozbami zmeny klímy.  

To pritiahlo obrovskú škálu rýb a morského života, čo miestnym spoločenstvám poskytlo základ pre dlhodobejšiu potravinovú bezpečnosť a pracovné príležitosti pre miestnu komunitu. Nielenže môžete vidieť rozdiel rok za rokom, ale môžete to aj počuť. Metóda MARRS je teraz čoraz viac uznávaná vedeckou obcou, ako preukázaná potenciálna metóda, ktorá sa môže použiť na obnovu sutinových polí v rámci poškodených koralových útesov.

Ako vždy, pozeráme sa do budúcnosti. Náš úspech v Indonézii nás inšpiroval k tomu, aby sme v roku 2019 rozšírili naše poznatky po celom svete vrátane Mezoamerického útesu pri Mexiku a Veľkého bariérového útesu v Austrálii. Na dosiahnutie toho posledne menovaného sme vytvorili partnerstvá s prevádzkovateľmi cestovného ruchu a miestnymi univerzitami, ako napríklad James Cook University v Queenslande v Austrálii, čo nám umožňuje spolupracovať s niektorými z popredných svetových vedcov v oblasti námorných vied s cieľom pomôcť obnoviť ikonický Veľký bariérový útes. Plánujeme tiež spolupracovať s James Cook University na hľadaní riešení pre ďalšie výzvy, ktorým čelíme v našich dodávateľských reťazcoch, ako je opeľovanie kakaa a techník farmárskej produktivity novej generácie. 

Toto partnerstvo je iba začiatok — a vieme, že to nemôžeme uskutočniť sami. Iba spoločnou prácou môžeme zachovať krásu a biodiverzitu našej planéty pre budúce generácie.

Máme víziu pre svet, ktorý chceme zajtra — a dnes urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa to stalo skutočnosťou.

Viac informácií o tom, ako spoločnosť Mars zabezpečuje trvalo udržateľnú budúcnosť pre naše oceány, nájdete v časopise Eco Magazine.

Video file
Viac zo spoločnosti Mars