Eyebrow
Mars Wrigley
Heading
Vytvorenie globálneho dodávateľského reťazca pre kakao bez odlesňovania

Všetci sa spoliehame na lesy. Poskytujú biotop pre polovicu všetkých známych rastlinných a živočíšnych druhov, regulujú miestne dažďové vzorce, slúžia ako dôležitý rezervoár uhlíka a poskytujú živobytie miliónom ľudí vo vidieckych komunitách.

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň lesov prezentovaním pokroku, ktorý sme doteraz dosiahli v oblasti obmedzenia odlesňovania, ako je to uvedené v našej stratégii Kakao pre generácie, a taktiež načrtnutím nových záväzky na vytvorenie budúcnosti bez odlesňovania. Odkaz na tlačovú správu

Pokrok k dnešnému dňu

V rámci našej ambície chrániť lesy a do roku 2025 vytvoriť sledovateľný dodávateľský reťazec sme prostredníctvom GPS zmapovali 24 percent nášho globálneho dodávateľského reťazca kakaa podľa na úroveň fariem, a tiež sme urobili významný pokrok v sledovaní kakaa, ktoré získavame, na úroveň krajiny pôvodu prostredníctvom našich priamych dodávateľov triedy 1, farmárskych skupín triedy 2 a farmárov triedy 3. Pre viac informácií kliknite sem .

Dodávateľský reťazec kakaa, ktorý chceme zajtra

Okrem ambícií načrtnutých v pôvodnej stratégii Kakao pre generácie, ďalej napredujeme, a usilujeme sa o vytvorenie celosvetového dodávateľského reťazca pre kakao bez odlesňovania, ako aj o ďalšie presadzovanie záväzkov v oblasti ľudských práv s našimi dodávateľmi kakaa, aby boli rešpektované a propagované ľudské práva pôvodných obyvateľov a spoločenstiev.

Táto práca bude zahŕňať mapovanie 100 percent nášho dodávateľského reťazca prostredníctvom GPS na úroveň fariem, hodnotenie rizika a akčné plány pre všetky krajiny, z ktorých získavame kakao vrátane Pobrežia slonoviny a Ghany (kde sa pestuje takmer 65 % svetového kakaa), Indonézie, Brazílie, Kamerunu a Ekvádoru.

Budeme tiež rozvíjať partnerstvá s dodávateľmi kakaa, vládami a partnermi občianskej spoločnosti, ktorí zdieľajú náš spoločný cieľ zachovania lesov pre budúcnosť, a sú odhodlaní urýchliť náš pokrok spoluprácou iba s tými dodávateľmi kakaa, ktorí vedia zodpovedne dodržovať míľniky stanovené v našom pláne Kakao pre generácie.

Viac zo spoločnosti Mars