Eyebrow
Uzatvorenie medzery
Heading
Victoria Mars je jednou z osôb vedúcich diskusiu nadácie OSN Ženské líderky
Subheading
Členka správnej rady hovorí na panelovej diskusii „Ženy, ktoré presadzujú udržateľnosť“
Body

Ženy sú neúmerne postihnuté chudobou, rizikami súvisiacimi s podnebím a ďalšími prekážkami udržateľného rozvoja. Toto znepokojujúce zistenie nedávnej správy Svetového ekonomického fóra odhaľuje aj prekvapujúcu prognózu: ženám bude trvať 202 rokov, kým budú na rovnakej pozícii s mužmi. Ak to chceme zmeniť, musíme konať dnes.

Victoria Mars, členka našej správnej rady, sa nedávno pripojila k prezidentke a generálnej riaditeľke Nadácie OSN Kathy Calvinovej v Nadácii Organizácie spojených národov, aby spolu viedli panelovú diskusiu „Ženy, ktoré presadzujú udržateľnosť.“ Victoria v nej pomohla objasniť rôzne spôsoby, ktorými ženy vo vedúcich pozíciách pomáhajú zlepšiť podnikanie, spoločnosť a životné prostredie.

„Všetci musíme mať právomoc prehovoriť a umožniť, aby boli naše hlasy vypočuté, pretože len vtedy, keď budú rešpektované ženské hlasy, budeme schopní riadiť zmenu systému, ktorá je potrebná na dosiahnutie rodovej rovnosti.“ — Victoria Mars


Tu je prehľad niekoľkých myšlienok z jej vystúpenia:

  • Victoria diskutovala o budovaní povedomia a hybnosti pre náš plán Sustainable in a Generation vrátane uvoľnenia príležitostí pre ženy a pracovania na podporeCieľov udržateľného rozvoja OSN.
  • Zdôraznila naše ciele ohľadom piliera „úspešných ľudí” nášho plánu udržateľnosti pri hlásení sa k našej zodpovednosti za ľudské práva a zvyšovanie príjmov drobných farmárov.
  • Victoria upriamila pozornosť na naše napredovanie — napríklad v oblasti mentorstva žien v spoločnosti Mars, kde 42 percent našich pracovníkov tvoria ženy — ale s jasným porozumením toho, že boj nie je ani zďaleka ukončený.   
  • Uznala, že odstránenie rozdielov medzi mužmi a ženami je ekonomickou a sociálnou nevyhnutnosťou, pretože zníženie zaujatosti prospieva všetkým.

Diskutéri sa podelili o uznesenia zamerané na presadzovanie rodovej rovnosti a udržateľnosti. Keď sa viac dozvedáme o problémoch postihujúcich ženy, spoločnosti majú väčšiu zodpovednosť prispievať k lepšej budúcnosti. V spoločnosti Mars konáme teraz. Pracujeme na iniciatívach, napríklad na našom programe Kakao “Vízia na zmenu”, aby sme posilnili postavenie žien pracujúcich v odvetví kakaa.

„Všetci musíme mať právomoc prehovoriť a umožniť, aby boli naše hlasy vypočuté, pretože len vtedy, keď budú rešpektované ženské hlasy, budeme schopní riadiť zmenu systému, ktorá je potrebná na dosiahnutie rodovej rovnosti,“ povedala Victoria Mars.

Viac informácií o tom, ako sa dnes spoločnosť Mars zaväzuje k budúcnosti žien s už dnes posilneným postavením, nájdete vp viacerých našich iniciatívach v oblasti kakaa.

Video file
Viac zo spoločnosti Mars