women sitting in a circle
Eyebrow
Úspešní ľudia
Heading
Uvoľňovanie príležitostí pre ženy
Subheading
Vytvorenie spoločnosti, ktorú chceme vidieť v budúcnosti
Body

Ženy zohrávajú významnú úlohu v našej histórii a súčasnom vedení a ich rozvoj a postup je rozhodujúci pre vytvorenie podniku a  spoločnosti , ktorú chceme vidieť v budúcnosti.  

Hoci ženy tvoria dve tretiny pracovného času na svete a produkujú polovicu svetových potravín, zarábajú len 10 percent svetového príjmu a vlastnia menej ako 1 percento svetového majetku.  

Naším cieľom v rámci nášho Sustainable in a Generation Plan je uvoľnenie príležitostí pre ženy na našich pracoviskách, na trhoch a v dodávateľskom reťazci, a to z dobrého dôvodu:  

  • Na pracoviskumajú spoločnosti s vyšším počtom ženských členov predstavenstva a služobne starších pracovníkov lepšiu výkonnosť. 
  • Na trhu ženy uskutočňujú viac ako 70 percent rozhodnutí o kúpe značky a vytvárajú a ovládajú viac ako štvrtinu svetového bohatstva (20 biliónov amerických dolárov). 
  • dodávateľských reťazcochženy významne prispievajú k poľnohospodárstvu, čo predstavuje 43 % globálnej pracovnej sily a 50% v subsaharskej Afrike, pričom sa zapájajú do neplatenej práce pri starostlivosti o svoje rodiny.  

Čo urobí spoločnosť Mars: 

  • Naše pracovisko: Vedenie spoločnosti sa zameriava na zvyšovanie rôznorodosti a inklúzie a zameriava sa v prvom rade na rozvoj žien. Naši vrcholoví lídri sa podieľajú na odbornej príprave lídrov v oblasti inklúzie na identifikovanie spôsobov, ako riešiť predsudky a kultúrne bariéry, obmedzujúce ženy. Hľadíme najmä na úlohy, v ktorých boli ženy historicky nedostatočne zastúpené. Sme tiež poradcami žien s vysokým potenciálom a zabezpečujeme, aby sa všetkých pracovných pohovor na obsadenie týchto pozícii zúčasťnovali i ženy. 
  • Trh:Máme pilotné programy odbornej prípravy mikrodistribútorov a mikropodnikov, ako spôsob, ako posilňujeme ženy-podnikateľky na rozvíjajúcich sa ázijských a afrických trhoch. Cieľom je zvýšiť príjmy. Napríklad projekty Maua a Bloom sú pilotné iniciatívy v Keni a na Filipínach, ktoré poskytujú školenia na predaj produktov mestským spotrebiteľom s nízkymi príjmami. Združenie proti stereotypom (The Unstereotype Alliance) je ďalším príkladom boja proti škodlivým rodovým stereotypom v reklame.  
  • Naše dodávateľské reťazce: Uznávame súvislosti medzi chudobou, ľudskými právami a posilnením postavenia žien. Preto uprednostňujeme činnosť a spoluprácu v našich dodávateľských reťazcoch kakaa, ryže a mäty, kde máme najväčší potenciál riadiť dopad. 

Posilnenie postavenia žien v kakaových spoločenstvách  

Na základe postavenia žien v spoločnosti Mars Chocolate ženského Plánu posilnenia podporujeme ženy v našich dodávateľských reťazcoch pre kakao s odbornou prípravou, diverzifikáciou príjmov a možnosťami vedenia komunity. 

Náš záväzok poskytovať viac príležitostí pre ženy bude prínosom nielen pre ženy na celom svete, ale aj pre náš obchod a našu spoločnosť.