Eyebrow
Cocoavia™
Heading
Spoločnosť Mars a výskumní partneri skúmajú výhody kakaových flavanolov
Body

COCOAVIA ™ je doplnok výživy z kakaového extraktu. Nadväzuje na viac ako 20 rokov vedeckého výskumu o zdravotnom a biomedicínskom potenciály kakaových flavanolov na podporu kardiovaskulárnej funkcie.

Bežiaca ženaKakaové flavanoly zvyšujú hladiny oxidu dusnatého, ktorý pomáha uvoľnovať steny tepien, podporuje zdravý prietok krvi v tele a uľahčuje dodávanie potrebného kyslíka a živín do životne dôležitých orgánov, ako sú srdce a mozog. Doplnok COCOAVIA™ zaručuje 375 mg kakaových flavanolov v jednej porcii — najvyššia úroveň v súčasnosti dostupná v doplnku. 

Spoločnosť Mars viac ako 20 rokov vykonáva rozsiahly výskum na zlepšenie pochopenia úlohy kakaových flavanolov pri udržiavaní ľudského zdravia. Náš výskum tiež viedol k vývoju chráneného postupu s názvom COCOAPRO®, ktorý zachováva prirodzene sa vyskytujúce a bohaté flavanoly, nachádzajúce sa v kakaovej rastline.

CocoAvia produkty V spolupráci s niektorými z popredných svetových vedeckých inštitúcií sme uverejnili viac ako 150 recenzovaných prác a máme komplexné portfólio patentov týkajúcich sa kakaového flavanolu. Okrem toho sme účastníkmi verejno-súkromného partnerstva so spolupracovníkmi z Harvardovej univerzity, Centra pre výskum rakoviny Freda Hutchinsona, Národného inštitútu zdravia a spoločnosťou Pfizer, aby sme uskutočnili štúdiu o doplnkoch kakaa a multivitamínových výsledkoch (COcoa Supplement and Multiviamins Outcomes Study - COSMOS). COSMOS , ktorý prebieha viac ako päť rokov a zahŕňa takmer 22 000 účastníkov, je najväčšou intervenčnou klinickou štúdiou o vplyve kakaových flavanolov a multivitamínov na kardiovaskulárne zdravie a rakovinu.

Call To Action