Mars Brands
Eyebrow
výživná pohoda
Heading
Splnenie vysokých marketingových štandardov
Subheading
Pomáhame ľuďom viesť zdravšie a šťastnejšie životy
Body

S mnohými známymi značkami, milovanými po celom svete, berieme zodpovedný marketing vážne. Riadime sa Marketingovým kódexom spoločnosti Mars, ktorý poskytuje jasné informácie a propaguje vhodné používanie našich produktov a služieb.  

V skutočnosti sme si stanovili ciele zostať viac ako 95 percent v súlade so štandardmi mediálneho obsahu a viac ako 97 percent v súlade so štandardmi mediálneho umiestňovania. Sme hrdí na to, že sme v roku 2017 prekročili obidve hodnoty

Správa o zodpovednom marketingovom riadení je prvá výročná správa o správe a riadení spoločnosti Mars, ktorá sleduje náš pokrok implementácie Globálneho marketingového kódexu spoločnosti Mars v oblasti potravín pre ľudí. Poskytuje viac informácií o našom prístupe k správe Kódexu, náš počiatočný úspech, ako aj oblasti, ktoré treba zlepšiť. Sme povzbudení zisteniami z roku 2017, ktoré nám ešte pomôžu vylepšiť náš zodpovedný marketing. A čo viac, dúfame, že zdieľanie našich zistení spôsobí ďalšiu zodpovednosť v oblasti marketingu v celom odvetví.  

NÁŠ ZODPOVEDNÝ MAKETINGOVÝ AKČNÝ PLÁN A POKROK 

Boli sme jednou z prvých spoločností, ktorá v roku 2007 zaviedla zodpovedný marketingový kódex, ktorý sa vzťahoval na všetok marketing potravinových výrobkov (pre ľudí) a obsahoval mnoho záväzkov, ako napríklad:  

  • Žiadna reklama pre deti mladšie ako 12 rokov (alebo 13 pre digitálnu komunikáciu) a vybavenie rodičov potrebnými informáciami na prijímanie zdravých rozhodnutí pre deti. 
  • Žiadne použitie celebrít a licencovaných postavičiek, ktoré oslovujú deti do 12 rokov. Naše usmernenia ohľadom postavičiek M&M’S® zameriavajú ich činnosti a prejavy na staršie publikum a kladieme dôraz na ich dospelé osobnosti. 
  • Zobrazovanie odporúčanej dennej kalorickej hodnoty (alebo ekvivalentného označenia) na prednej a zadnej strane balenia. Sme hrdí, že sme jednou z prvých svetových potravinárskych a nápojových spoločnosti, ktoré poskytujú návod, ako často by sa mali konzumovať naše zhovievavejšie ponuky. 
  • Stropy pre balenia jednoporciových čokoládových a cukrovinkových výrobkov na obsah 250 alebo menej kalórií. Toto pomáha zákazníkom robiť zodpovedné rozhodnutia, najmä preto, že uvádzame na trh viac balení s ešte menším množstvom kalórií.  

So silným záväzkom k zodpovednému marketingu dnes poskytujeme zákazníkom informácie, ktoré potrebujú, aby robili zdravé rozhodnutia pre lepšie zajtra.