Eyebrow
prispôsobená výživa
Heading
Potraviny pre moje telo v mojej súvislosti

Prispôsobená výživa sa stáva kľúčovou pre spotrebiteľov, ktorí sa sústredia na zlepšenie a udržanie zdravia. Rastúci počet spotrebiteľov je vnútorne motivovaný používať potraviny na dosiahnutie konkrétnych zdravotných cieľov a cieľov životného štýlu. Stále viac sa vzdávajú univerzálnych ponúk a požadujú individualizované možnosti. Veda, údaje a technológia sa zbližujú a umožňujú tieto nové riešenia. To sa týka prispôsobených potravín a doplnkov a aj služieb prispôsobenej výživy. Mars Edge verí, že v tomto priestore existuje obrovský potenciál a usiluje o partnerstvá s ostatnými s cieľom zistiť, ako formovať toto rozvíjajúce sa odvetvie.