Eyebrow
Úspešní ľudia
Heading
Podpora udržateľnej budúcnosti
Subheading
Pomáhame drobným poľnohospodárom prosperovať
Body

V spoločnosti Mars veríme, že každý, kto pracuje v rámci našich rozšírených dodávateľských reťazcov, by mal zarobiť dostatočný príjem na udržanie dôstojnej životnej úrovne. To je náš cieľ. Aj keď náš vzťah s drobnými farmármi je zriedka priamy, vieme, že sú kritickí pre naše podnikanie. Nielenže sme sa zamerali na pomoc drobným poľnohospodárom, aby prosperovali dnes, ale aj na tom, aby sme zabezpečili, že ďalšia generácia bude motivovaná zostať v spojení s poľnohospodárstvom ako profesia, ktorá im umožní prosperovať zajtra.  

Prečo sme investovali do zvyšovania príjmov poľnohospodárov  

Odhaduje sa, že 200 miliónov drobných poľnohospodárov pracuje na kŕmení sveta, ale príliš veľa z nich čelí chudobe. Aj keď len zriedka nakupujeme priamo od poľnohospodárov, uvedomujeme si, že pomoc pri vyťahovaní drobných poľnohospodárov z chudoby je správna vec a nevyhnutná pre dlhodobú udržateľnosť našich dodávateľských reťazcov. Aktuálny model nefunguje a je čas na zmenu.   

Náš plán je založený na investíciách do aktivít, ktoré majú hmatateľný dopad na krajinu, počnúc našimi dodávateľskými reťazcami kakaa, mäty a ryže, kde sa odhaduje, že veľký počet poľnohospodárov žije v chudobe. 

Príjmové laboratórium pre farmárov  

V roku 2018 sme založili Príjmové laboratórium pre farmárov, v spolupráci s „think-tankom“ zameraným na nájdenie praktických poznatkov potrebných na odstránenie chudoby malých vlastníkov. Cieľom tohto laboratória je byť katalyzátorom, ktorý urýchľuje a zefektívňuje dosah v rámci našich dodávateľských reťazcov a posilňuje naše vplyvy zdieľaním našich názorov s ostatnými. Sme hrdí, že spoločnosť Oxfam súhlasila, že bude slúžiť ako jeden z našich poradcov v tejto práci.  

Maximalizovanie vplyvu fondu živobytia pre rodinné poľnohospodárstvo 

Na podporu našich investícií do drobných poľnohospodárov sme spoločne založili Fond živobytia pre rodinné poľnohospodárstvo, ktorý bude investovať viac ako 130 miliónov dolárov na rozvoj projektov trvalo udržateľného poľnohospodárstva zameraných na zlepšenie príjmov, zvýšenie bezpečnosti potravín a obnovu ekosystémov.   

Naším cieľom je profitovať z 200 000 fariem prostredníctvom Fondu živobytia a zároveň rozvíjať udržateľné dodávateľské reťazce na získavanie vysokokvalitných surovín. Prečítajte si viac v našom Vyhlásení o príjmoch aľudských právach.