Eyebrow
Pohľad vpred
Heading
Generálny riaditeľ Grant F. Reid hovorí o transformácii podniku
Subheading
Náš generálny riaditeľ hovorí s médiom Bloomberg o transformácii, účele a udržateľnosti

V nedávnom rozhovore pre Bloomberg Businessweek náš generálny riaditeľ Grant F. Reid odhalil, prečo je spoločnosť Mars za posledných 100 rokov hnacou silou. Podľa neho je základom všetkého emočné spojenie s vami, spotrebiteľmi. A spotrebitelia sa s nami spájajú nielen cez naše výrobky – pripájajú sa k vízii toho, ako dnes podnikáme s ohľadom na svet, ktorý chceme zajtra. Nielen pre spoločnosť Mars, ale pre všetkých. 
 
Spoločnosť Mars skutočne verí, že svet, ktorý chceme zajtra, začína tým, ako podnikáme dnes. Nie je to len vízia, je to náš kompas k tomu, ako vzájomne pôsobíme so svetom – vytrvalo hľadíme na budúcnosť a robíme rozhodnutia, ktoré nám pomôžu napredovať v blízkom období bez ohrozovania budúcnosti, ktorú chceme vytvoriť. 

Reid povedal o spoločnosti Mars: „Našou víziou je udržať spoločnosť v súkromnom vlastníctve.“ Vysvetlil, že tým, že ak spoločnosť Mars zostane v rodinnom vlastníctve, bude mať finančnú slobodu prijímať rozhodnutia s dlhodobým výhľadom. „Výkon bez účelu nemá zmysel. Účel bez výkonu nie je dosiahnuteľný. Musíme splniť oboje.“ Toto je vízia, o ktorej verí, že prenesie spoločnosť cez nasledujúcich 100 a viac rokov. Reid vo svojom rozhovore vysvetlil, že spoločnosť Mars aktívne pracuje na znižovaní našich emisií skleníkových plynov, podpore miestnych komunít a poskytovaní výživných jedál pre rodiny a domácich miláčikov po celom svete. 
 

Reid tiež diskutoval o príležitostiach a výzvach v dnešnom dynamickom obchodnom, sociálnom a environmentálnom prostredí. Povedal, že cieľom je zdvojnásobiť predaj na 70 miliárd dolárov rozšírením rastu v našich hlavných kategóriách a zároveň využiť príležitosti na rozšírenie nášho portfólia a hodnoty, ktorú môžeme zákazníkom poskytnúť prostredníctvom akvizícií.   
 
Dodal, že hľadením na budúcnosť, ktorú chceme vytvoriť, a zároveň zostať viazaní Piatimi princípmi, vytvoríme budúcnosť, na ktorú budeme môcť byť hrdí. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o Reidovej perspektíve - od zapojenia rodiny do obchodu až po dôvod, prečo sa spoločnosť s cukrovinkami rozhodla expandovať do starostlivosti o domáce zvieratá — tu prečítajte si celý článok v Bloombergu.

Viac zo spoločnosti Mars